Лого VG Therm

Свържи се с нас

Общи условия за ползване на онлайн каталога VGTherm.com

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Моля прочетете внимателно описаните по-долу условия, преди да използвате онлайн каталога в уеб сайта https://vgtherm.com

Използвайки онлайн каталога в уеб сайта https://vgtherm.com, декларирате, че приемате и сте съгласни с настоящите условия.
Този документ съдържа Общите условия, според които ТРАПЕР ЕООД, ЕИК: 115772927, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ж.к.Тракия, бул. „Освобождение“ № 93 извършва продажба на стоки на потребителите си чрез онлайн каталога на адрес в интернет: https://vgtherm.com, наричан по-долу за краткост КАТАЛОГ. Всеки, който зареди в ползваното от него техническо устройство интернет адреса https://vgtherm.com ще наричаме за краткост ПОТРЕБИТЕЛ.

При зареждането на която и да е страница от КАТАЛОГА с вградените хипер-връзки в нея, както и в другите страници на https://vgtherm.com или чрез ползването или заплащането на продукти, предлагани от КАТАЛОГА, Потребителя се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Потребителят се идентифицира с цел определяне на изявлението му за приемане на Общите условия, което се извършва чрез съхранения в лог-файловете на сървъра https://vgtherm.com IP адрес на потребител, както и друга информация.

Права и отговорности на страните
Продуктите в КАТАЛОГА са ограничени само до посочените условия. ТРАПЕР ЕООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти и цени, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила от момента на публикуването им на интернет страницата на онлайн магазина: https://vgtherm.com

Ограничение на отговорността
С цел закупуването на продукти от КАТАЛОГА Вие подавате лична информация. Тази информация е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. КАТАЛОГЪТ използва личната информация, с цел да подобри услугите, които Ви предлага. Изпратената от Вас информация се използва единствено за изпълнение на Вашата поръчка.
Изпратената от Вас информация НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ на трети лица.

Промяна на цени на стоки
КАТАЛОГЪТ има право да променя цените по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката.
При намаление на цените, намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена до старата, която е зачертана.
При допуснати технически грешки от страна на потребителя в информацията, предоставена от него при извършване на поръчката, КАТАЛОГЪТ има правото да откаже изпълнението на поръчката, без да дължи обезщетение на потребителя. В случай на заплатени от страна на потребителя суми за определена поръчка/и, които по горните причини не могат да бъдат изпълнени, МАГАЗИНЪТ се задължава да ги възстанови.
Намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена до старата, която е зачертана.

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите
Информация за потребителите съгласно чл. 47, ал. 1 от ЗЗП:
1. Основните характеристики на продуктите са описани в страницата за представяне на съответния продукт.

2. Доставчик на стоки, поръчвани от настоящия онлайн магазин е ТРАПЕР ЕООД, ЕИК: 115772927

3. Седалище и адрес на управление на доставчика: гр. Пловдив, ж.к.Тракия, бул. „Освобождение“ № 93, телефон на потребителя – 0885 67 55 20, https://vgtherm.com, e-mail: office@vgtherm.com

4. Адресът на мястото на осъществяване на стопанска дейност е: гр. Пловдив, ж.к.Тракия, бул. „Освобождение“ № 93

5. Крайната цена на стоките е изписана на страницата за представяне на съответния продукт, непосредствено до наименованието на стоката. Стойността на транспортните разходи за доставка, НЕ Е ВКЛЮЧЕНА в цената на стоките. Тя е посочена отделно в поръчката и се начислява към цената на стоките при определяне на крайната цена за плащане.

6. Онлайн МАГАЗИНЪТ не начислява никакви разходи за използване на средство за комуникация за сключване на договора за продажба от разстояние.

7. Условия на плащане, доставка и изпълнение, датата на която КАТАЛОГЪТ се задължава да достави стоките или да извърши услугите
Условията на доставка и изпълнение на поръчките са описани в раздел „Условия на доставка”.

8. Условия, срок и начини за упражняване на правото на отказ от договора
Потребителят има право да се откаже от договора за продажба от разстояние, без да посочва причини за това. Срокът за упражняване правото на отказ е 14 дни считано от:
• датата на доставка, което означава датата, на която Вие или посочена от Вас трета страна (различна от куриера) сте приели и физически владее продукта; или
• в случай на повече продукти, поръчани с една поръчка и доставени поотделно: (i) датата, на която Вие или трето лице (различно от куриера) и посочено от Вас сте приели и физически владеете последния продукт, или (ii) датата, на която ние Ви уведомим, че не можем да доставим остатъка от поръчаните продукти; или
• в случай на поръчка, свързана с доставка на продукт, състоящ се от множество части: (i) датата, на която Вие или трето лице (различна от куриера) и посочено от Вас сте приели и физически владеете последната част, или (ii) датата, на която ние Ви уведомим, че не можем да доставим останалите части.

За да упражни правото си на отказ, потребителят трябва да уведоми КАТАЛОГА, посочвайки име и адрес за кореспонденция и в случай, че има такива- телефонен номер и e-mail адрес както и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление, което следва да бъде представено на КАТАЛОГА на хартиен или друг траен носител.

Потребителят може също така да попълни и подаде по електронен път стандартния формуляр за отказ (Приложение № 1) или друго недвусмислено заявление за отказ на e-mail: office@vgtherm.com, като в случай че използва тази възможност, ОНЛАЙН КАТАЛОГЪТ незабавно ще изпрати съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да бъде спазен срока за отказ от договора, е достатъчно потребителят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора (14 дни от получаването на стоката).

В случай, че потребителят се откаже от договора, КАТАЛОГЪТ ще възстанови всички плащания, които е получил, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от vgtherm.com), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят информира КАТАЛОГА за неговото решение за отказ от договора.

ОНЛАЙН КАТАЛОГЪТ извършва възстановяването само по банкова или картова сметка на клиента.
ОНЛАЙН КАТАЛОГЪ има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

Потребителят следва да изпрати на КАТАЛОГАили да върне обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който потребителят е информирал КАТАЛОГА за отказа си от договора.

Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно стоките на КАТАЛОГА преди изтичането на 14-дневния срок.
Потребителят отговаря единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.
Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания.

9. При упражняване правото на отказ, Потребителят следва да поеме транспортните разходи по връщане на стоката на КАТАЛОГА.
10. Несъответствия на стоките и рекламации.

Внимание! При получаване на пратката моля проверете стоката в присъствието на куриера.
При получаване на пратката, трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствие на стоката с поръчката. При несъответствие на получените стоки с поръчаните, КАТАЛОГЪТ заменя продуктите за своя сметка без допълнителни такси за Потребителя.

В случай на липсащи стоки, констатирани от Потребителя при получаване на поръчката, КАТАЛОГЪТ може да предложи алтернативни продукти на същата стойност. Ако Потребителят откаже замяна на продуктите КАТАЛОГЪТ възстановява съответната сума.

При наличие на проблем относно закупен продукт, може да се свържете с наш представител на телефон: 0885 675520. При констатация на дефектен продукт, КАТАЛОГЪТ се ангажира той да бъде подменен с нов като транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на КАТАЛОГА.

При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, може да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.

В случай, че не можем да се стигне до споразумение, удовлетворяващо страните по спора, и съгласно Чл.181н.,ал.4 от Закона за защита на потребителите, можете да използвате следната електронна връзка към КЗП или платформата за онлайн решаване на спорове (платформа за ОРС) в рамките на Европейския съюз: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

КАТАЛОГЪТ си запазва правото да изменя и допълва настоящите Общи Условия по всяко време, като всички такива изменения и допълнения влизат в сила без да е необходимо предварително съгласие на потребителите. Измененията и допълненията влизат в сила автоматично, от момента на публикуването им на интернет страницата на КАТАЛОГА: https://vgtherm.com. Потребителят има задължението да посещава периодично страницата с Общите условия, за да се запознае с евентуални промени.

 

Последна промяна: 31.12.2018 г